NYA LISTIG & STARK

Nyhet hösten 2020

LISTIG & STARK innebär att du guidas och motiveras till att skapa sunda rutiner för kost och träning för att göra en mer omfattande förändring av ditt liv. Målet är att stegvis öka din aktivitet, din medvetenhet om kostens betydelse för hälsa och välmående samt att ge dig förutsättningar att skapa hållbara sunda vanor.

Utgångspunkten är att du inte har tränat regelbundet på länge och att du upplever dig begränsad i vardagen. Det behöver inte handla om övervikt utan snarare om att din fysiska förmåga inte motsvarar det du egentligen önskar. Vill du nå det motsatta, det vill säga tillräcklig styrka, kondition och uthållighet som hjälper dig i vardagen, i motionsspåret eller i livet i stort, då är LISTIG & STARK något för dig. 

LISTIG & STARK omfattar 12 veckor med personlig kontakt & träningsprogram:
- Inledande samtal om dina personliga förutsättningar och mål samt test och mätning 
- Träningsprogram för aktivitet och konditionsträning
- Träningsprogram för ökad styrka och rörlighet
- Motiverande och uppföljande samtal
- Rådgivning om kostförändringar
- Strategier för att etablera goda vanor
- Kontinuerlig utvärdering av kondition och styrka

LISTIG & STARK är inte en snabb och enkel lösning för att tappa några extra semesterkilon. Istället riktar sig programmet till dig som är beredda att lägga ner tid och energi för att verkligen göra skillnad.

Välkommen att kontakta mig för mer information om innehåll, tillvägagångssätt och pris. Klickbar mejl här nedanför.
OBS! Platserna i programmet är begränsade, därför kan du få vänta några veckor innan det blir en plats ledig.